Seminar cu preoţii care slujesc în parohii cu comunităţi însemnate de rromi

Marţi, 19 mai 2015, la sediul Protopopiatului Feteşti s-a desfăşurat o activitate inedită, credem, la nivelul Bisericii Ortodoxe Române, în spiritul cunoaşterii valorilor culturale şi istorice ale poporului rom. Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, prin Preasfinţitul Episcop Vicenţiu, a încurajat iniţiativa părintelui Protopop Voicu Ionuţ Costinel de a promova cunoaşterea, de către preoţii din protopopiat, a unor elemente de spiritualitate şi istorie romă. Astfel, preoţii au fost invitaţi să participe la un seminar despre cultura şi istoria tragică a poporului rom, în dorinţa ca prin cunoaştere să putem eficientiza relaţia duhovnicească cu enoriaşii de etnie romă. Domnul Sandu Ion, profesor de istorie şi preotul misionar Gangă Nicolae, în mod voluntar, au susţinut o prezentare despre realităţi istorice şi cutumiare specifice poporului rom. Preoţii prezenţi au fost profund impresionaţi de ceea ce au aflat, înţelegând, importanţa unei atitudini de reconsiderare faţă de această etnie.

Credem că acest demers răspunde unei nevoi reale de cunoaştere a romilor din perspectiva apartenenţei culturale şi istorice, de promovare a demontării stereotipurilor şi prejudecăţilor rasiale faţă de această etnie. În contextul lipsei de cunoaştere a valorilor culturale şi spirituale rrome, clişeele de limbaj sau de gândire devin singura sursă de cunoaştere a acestui popor. Schimbarea mentalităţilor de natură rasială este un proces îndelungat, în acest sens educaţia pentru cunoaşterea, înţelegerea şi valorizarea minorităţii rrome, trebuie generalizată. Istoria şi cultura poporului rrom reprezinta un inestimabil tezaur de cultură şi civilizaţie, pe care romii și populația majoritară trebuie să-l cunoască. Astfel, cunoaşterea va conferi conştientizarea propriei origini, sentimentul de apartenenţă la poporul rrom, dar și fundament pentru anularea “nepotrivirilor” în relațiile interetnice, cauzate de cele mai multe ori de “simpla necunoaştere a celuilalt”

În prezent, în contextul unei Europe lărgite şi unite, Biserica Ortodoxă poate deveni un factor important în efortul ca romii să fie cunoscuţi şi valorizaţi, apreciaţi pentru tot ce au oferit şi mai pot oferi umanităţii.

Este necesar ca Biserica Ortodoxă să promoveze cunoaşterea istoriei tragice şi a culturii rromilor, atât de majoritari cât şi de către romi înşişi, cunoaştere care în mod cert va conferi respect, înţelegere, demontare de prejudecăţi rasiste, dar şi memoria trecutului şi implicit a demnităţii, a stimei etnice de sine, a identităţii de creştin.

A consemnat preotul misionar Nicolae Gangă.
Se încarcă
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...